Vi har länge jobbat inom våra egna väggar och väljer nu att inkludera er!
Vi kommer att fortsätta informera på våra sociala kanaler så som FaceBook, Instagram, hemsidan men även mejl-utskick.

Någon gång i slutet av månaden kommer vi att skicka ut ett mejl med information om kommande månader. Datum som är bra för dig att veta om. Ändrade öppettider eller event. Lite tips och påminnelser om bra saker för dig att veta om. Detta är till för att du som medlem skall känna att du är inkluderad i vad som händer hos oss.