Som vid föregående år kommer vi under passens gång under lördagen lotta ut ett pris för varje timme. På allra sista passet vid 18.00-19.00 kommer vi att ha förmånen att kunna lotta ut mer än ett pris – så då skall man absolut vara kvar!

 

Lycka till & tack för att du väljer att göra detta med oss!