Bli medlem nu och välj mellan en egen pt eller två extra månader.

Vid nytecknande av årsträningskort bjuder vi på 2 extra träningsmånader, eller två träningstillfällen med personlig tränare, till ett värde av 800-1300 kr.

Välkomna till Karlskronas trevligaste gym!