Folkhälsomyndigheten uppmanar till fortsatt fysisk aktivitet, och träningsanläggningar som vi, Lok&Motion, får vara öppna för att främja folkhälsan. Men det finns särskilda råd att ta hänsyn till.

Vi ber alla att följa nedanstående råd, även dig som är ung och/eller inte tillhör någon riskgrupp och inte är så oroliga för egen del att bli smittade, detta för att skydda varandra. Ditt agerande kan rädda liv.

Vi ber dig som känner minsta symtom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk att stanna hemma. Efter sjukdom skall du stanna hemma i minst 2 dygn, har du haft covid- 19 konstaterad, följer du läkares anvisning.

Tillhör du en riskgrupp rekommenderar vi dig att stanna hemma, eller välja våra utomhusaktiviteter.
Du vet väl att vi har gruppträningspass online och att vi kan hjälpa dig med hemmaprogram?

Tvätta händerna i minst 20 sekunder eller använd handdesinfektion när du kommer till vår anläggning, ifall du råkat ta dig själv i ansiktet och när du lämnar anläggningen. Hosta eller nys i armvecket.

Håll avstånd till varandra och vänta ifall någon redan tränar där du vill träna. Visa respekt för varandra.

Torka av all utrustning du använt eller rört vid, med våra speciella sprayflaskor som innehåller bakteriedödande medel.

Gruppträning

Höstens gruppträningsschema kommer att vara flexibelt, vilket innebär att förändringar kan komma att göras utefter rekommendationer från myndigheter och experter. Så länge som rådet av social distansering kvarstår kommer vi hålla kvar vid halvering av antal platser till passen, för att du som tränande skall känna dig trygg i att kunna träna med det utrymme som du behöver.
Vid fint väder kommer vi fortsätta att hålla pass utomhus.
Du som endast har ett gruppträningsmedlemskap får även tillgång till gymmet utan extra kostnad så länge vi har anpassat schema.

Gymmet

I gymmet har vi placerat ut extra hygienstationer, så att de skall finnas nära till hands samt motverka kö bildningar. Använd gärna en handduk bakom ryggen när du tränar i en maskin/bänk. Vi är medvetna om att vissa maskiner och träningsställen står nära varandra, men vi har begränsat utrymme och vi har försökt att optimera dess placering.

Aktuell information om pandemiläget

Du hittar mer information på webbplatsen Krisinformation.se, hos Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden
Ring 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.
Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/