Vi har nu ett fåtal SPD-klossar kvar i receptionen för försäljning. Du som cyklar med spinningskor kanske behöver byta ut dessa. Kom till oss i receptionen och rådfråga oss!