Kostrådgivning i Karlskrona

Vill du förändra din kroppsvikt och samtidigt lära dig att äta rätt? Då ska du vända dig till oss på Lok&Motion för en kostrådgivning.

Lär dig äta rätt

Få i dig rätt mängd energi, vitaminer & mineraler

Optimera träningsresultatet med hjälp av kosten

Prestera bättre

Det sägs att 70% av resultatet i träningen utgörs av kosten och det kan vi på Lok&Motion stå för att kosten har en viktig del i vad för resultat du kommer att få med hjälp av träningen.

Träning, återhämtning och kost hänger samman och faller den ena punkten kan det resultat man är ute efter inte nås, inte på ett hälsosamt sätt. Loko&Motions produkt är trots allt hälsa och rörelseglädje och då hänger de här delarna samman och det är vårt ansvar att ha kunskap inom dem.

Vår erfarenhet vittnar om att de flesta är varse vikten av en god kosthållning men att få väljer att ta det vidare till realitet. Det går ju även mode i olika typer av dieter och det skrämmer många tror Totto som jobbar med de här frågorna dagligen. Vår filosofi är att du kan äta allt men inte alltid, individen skall inte behöva utesluta mat som den vill äta för att kunna nå sitt mål. Oftast blir det så att en kosthållning som individen inte vill hålla livet ut avslutas och man går tillbaka till dåliga kostvanor. Därför är det viktigt att ge individen kunskap om mat och att individen får en positiv relation till mat och dess energi den ger oss.

Ett annat hinder är att det är jobbigt att ställa om. Det är jobbigt att börja leta efter nya produkter i hyllan som är obekant mark för oss. Det är även en av de största enskilda anledningarna till att man behöver hjälp med denna omställning.

Vårt mål är att hitta en modell som fungerar för individen och då måste fler saker än kroppsmålen vägas in. Alla har en omgivning att förhålla sig till på ett eller annat sätt så som familjesituation, arbetssituation och det sociala som är stora viktiga komponenter som behöver passas in i livspusslet.

 

Det behöver inte vara så svårt men ibland blir påhittade mentala hinder det som gör att man aldrig tar klivet.

Hur kan vi hjälpa dig?
Oroa dig inte, dina uppgifter sparas inte efter avslutat ärende.