Lok&Motion har öppet som vanligt

Tills annat gäller har Lok&Motion öppet som vanligt. Vi ber dig som tränande att visa hänsyn till andra i din omgivning så som att tvätta händerna både innan och efter ett träningspass, att hålla avstånd till varandra samt tvätta av maskinerna med medel och papper efter användning.

Riskzon

Ligger du inom riskzon rekommenderar vi dig att stanna hemma. Har du symtom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk bör du stanna hemma. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation. Har du inte dessa symptom, ligger inte i riskzon eller har inte varit utsatt för smittområden kan du leva ditt liv som vanligt i den mån det går.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Aktuell information om läget – covid-19

Du hittar mer information på webbplatsen Krisinformation.se, hos Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden

Ring 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/