Lok&Motion har öppet som vanligt

Tills annat gäller har Lok&Motion öppet som vanligt. Vi ber dig som tränande att visa hänsyn till andra i din omgivning så som att tvätta händerna både innan och efter ett träningspass, att hålla avstånd till varandra samt tvätta av maskinerna med medel och papper efter användning.

Halvering av pass & bokningsplats

Vi har i dagsläget sett över vårt grupptränings-schema som idag har cirka 55 pass/vecka. Vi ser en drastisk förändring i våra inpasseringar vilket betyder att vi måste anpassa oss. Du som inte har tillgång till styrketräningsområdena kommer under denna period bli tillåten att använda detta utan extra kostnad. När denna våg har ridits ut kommer ordinarie schema tillbaka igen. Vi har även valt att halvera bokningsplatserna för att du som tränande skall känna dig trygg i att kunna träna med det utrymme som du behöver. 

Riskzon

Ligger du inom riskzon rekommenderar vi dig att stanna hemma. Har du symtom som feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk bör du stanna hemma. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själva med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation. Har du inte dessa symptom, ligger inte i riskzon eller har inte varit utsatt för smittområden kan du leva ditt liv som vanligt i den mån det går.

Ring alltid först

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Aktuell information om läget – covid-19

Du hittar mer information på webbplatsen Krisinformation.se, hos Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden

Ring 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/