Kopiera in denna länk: http://foodbox.kmpnj.se/lokomotion-foodboxchallenge-oktober

…i ditt sökfält om du vill lämna intresse för FoodBoxChallenge. Därefter kontaktar vi dig för ett möte där du får veta mer om vad det innebär för dig att vara med.

Med vänliga hälsningar, Annie